Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

¬LDVENRODSEN IEňREPRIES VUR HENK DETERS

Dín ¬ldvenrodsen IeŽrepries is ien 1976 dur Veldeke Venroj iengesteld um persoeŽne of ienstellinge te ieŽre die eur aege Únbaotzuchteg hebbe iengezet um de geschiejenis van Venroj ien st‚nd te h‚lde of vur Ďt beh‚ld van de venrodse volkskultuūr, waoroonder Ús dialekt. Dit is genne jaorleks terugkieŽrende pries mŠr enne pries den allenneg wert uutgerejkt as Veldeke Venroj enne waerdege kandidaat viendt den beantwoordt Šn de doelstelling van de pries! De laesten ¬ldvenrodsen IeŽrepries wier uutgerejkt ien 2011.

Veldeke Venroj zal dín ¬ldvenrodsen IeŽrepries ien 2017 toekenne Šn

HENK DETERS uut Ysselsteyn

vanwege zien enorme verdienste vur Ďt uutdrage van de venrodse taal.

De pries zal Úp zÚndŠg 22 oktoeŽber werre uutgerejkt ien Schouwburg Venray, waor um 16.00 uūr Ďt offisjele gedieŽlte begint ien de klaene theaterzaal. Ńnsluutend zal van 18.00 - 19.00 uūr Ďn spontane resepsie geh‚lde werre ien de klaene fwajee vur iederieŽn den Henk Deters Ďn waerm hŠrt toedraagt! 

¬LDVENRODSEN IEňREPRIES VOOR HENK DETERS

Dín ¬ldvenrodsen IeŽrepries is in 1976 door Veldeke Venray ingesteld om personen of instellingen te eren die zich onbaatzuchtig hebben ingezet om de geschiedenis van Venray in stand te houden of voor het behoud van de venrayse volkscultuur, waaronder ons dialect. Dit is geen jaarlijks terugkerende prijs maar een prijs die alleen wordt uitgereikt als Veldeke Venray een waardige kandidaat vindt die beantwoordt aan de doelstelling van de prijs! De laatste ¬ldvenrodsen IeŽrepries werd uitgereikt in 2011.

Veldeke Venray zal de ¬ldvenrodsen IeŽrepries in 2017 toekennen aan

HENK DETERS uit Ysselsteyn

vanwege zijn enorme verdienste voor Ďt uitdragen van de venrayse taal.

De prijs zal op zondag 22 oktober worden uitgereikt in Schouwburg Venray, waar om 16.00 uur Ďt officiŽle gedeelte begint in de kleine theaterzaal. Aansluitend zal van 18.00 - 19.00 uur Ďn spontane receptie gehouden worden in de kleine foyer voor iedereen die Henk Deters Ďn warm hart toedraagt!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venrůdsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (Únder vurbeh‚ld)

Datum Wůrhin
? september KringekÚntŠktdŠg
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeŽber Aetaovend
21 nÚvvember Venrůdsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden