Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

EXCURSIE HOUBENSTEYN                                           April 2017

Op dinsdag 18 april om 19.00 uur is Veldeke Venray welkom bij de zichtstal van Houbensteyn aan de Ysselsteynseweg 40 in Ysselsteyn. Let op ‘t bordje "Vaerkes kiēke". Meer info:  http://houbensteyngroep.nl/zichtstal/

Houbensteyn houdt zich bezig met de verzorging van varkens in alle leeftijden voor de produktie van voedsel en met de produktie van duurzame energie uit varkenmest en andere produkten. In de zichtstal kunt u zien en zal Martin Houben ons uitleggen hoe de varkens heden ten dage gehouden worden.

Daarna gaan we om 20.00 uur naar museum De Peelstreek voor ‘n kop koffie. Daar zal nader ingegaan worden op de moderne varkenshouderij en het hoe en waarom van de energieproduktie. Ook kunt u dan nog vragen stellen.

Wij hopen dat u het interessant vindt  om wat meer te weten te komen over de hedendaagse voedselproduktie en zien u daar graag. Aan niet-leden van Veldeke vragen wij een bijdrage van € 3.= p.p. voor deze excursie.

Bestuur Veldeke Venray


 

EKSKURZIE HOUBENSTEYN                                        Ápril 2017

 Ňp dinsdág 18 ápril um 19.00 uūr is Veldeke Venroj welkňm beej  de zichtstal van Houbensteyn án de Ysselsteynseweg 40 ien Ysselsteyn. Let ňp ‘t bord "Vaerkes kiēke". Mieër ienfo:  http://houbensteyngroep.nl/zichtstal/

Houbensteyn heldt zien aege bezeg mit de verzörging van vaerkes ien alle laeftieje vur vlejs en mit de preduksie van duurzame innerzjie uut vaerkesmaest en ândere predukte. Ien de zichtstal kunde ziēn en zal Martin Houben ňs uutlegge hoe de vaerkens tiggesworreg gehâlde werre.

Dornao gón weej um 20.00 uūr nor muzeejum ‘De Peelstreek’  vur ‘n tas koffie. Daor zal wiejer iengegaon werre ňp de mederne vaerkenshâldereej en ‘t hoe en worrúm van de innerzjiepreduksie. Ok kunde dan nog vraoge stelle.

Weej hope dat gillie ’t ientressant viendt  um wat mieër te wieëte te kňmme ovver de vlejspreduksie van vandaag d’n dág en ziēn ňllie gaer. Án nie-leeje van Veldeke vraoge weej ’n beejdrage van € 3.= p.p. vur dees ekskurzie. As ge mit iemes mit wilt reeje kunde dat ánvraoge beej Mariel: 0615 612 648

Bestuūr Veldeke Venroj


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
18 april Excursie Houbensteyn
16 mei Rondleiding Vak O Koos Swinkels
20 juni Leerpad Ysselsteyn
19 augustus Kruudwis
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venródsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (ňnder vurbehâld)

Datum Wórhin
18 ápril Ekskurzie Houbensteyn
16 mej Roondlejjing Vak O Koos Swinkels
20 junie Leerpad Ysselsteyn
19 owgustus Kruudwis
? september Kringekňntáktdág
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeëber Aetaovend
21 nňvvember Venródsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden