Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Rondleiding begraafplaats Vak O Mei 2017

Graag nodigen wij u uit voor een interessante rondleiding op dinsdag 16 mei over Vak O van begraafplaats Boschhuizen. Verzamelen bij de ingang van Vak O tegenover het crematorium om 19.00 uur.
In 1972 zijn de graven van het kerkhof van de Grote Kerk overgebracht naar Vak O.
Aan de hand van de ruim 1000 grafmonumenten die nu nog te zien zijn, komen allerlei aspecten van de afgelopen 100 jaar Venrayse geschiedenis aan de orde. Inbreng van de gasten is daarbij een logische zaak.
Voor deze rondleiding is aanmelding verplicht! Geef vóór 8 mei het aantal personen door, per e-mail aan veldeke.venroj@gmail.com of bel met Mariel 0615 612 648. Aan niet-leden van Veldeke vragen wij een bijdrage van € 3,00 p.p. voor deze rondleiding.

Bestuur Veldeke Venroj

 

Roondlejjing begraafpláts vák O Mej 2017

Gaer nuuëdige weej ňw uut vur ’n ienterressante roondlejjing ňp dinsdág 16 mej ovver Vák O van begraafpláts Boschhuūze. Verzamele beej d’n iengang van Vak O tiggenóvver ’t krimmetoriejum um 19.00 uūr.
Ien 1972 zien de grave van ’t kaerkhof van de Groeëte Kaerk aovergebrócht nor Vak O.
Án de hând van de ruum 1000 gráfmonnemente die nňw nog te ziēn zien, kňmme allerlej aspekte van de Venrodse geschiedenis van de afgeloeëpe 100 jaor án de orde. Allicht zulle de gaste dórbeej ok urren ienbreng hebbe.
Vur dees roondlejjing is ánmelding verplicht! Gaef vur 8 mej ’t ántal persoeëne dur, per e-mail án veldeke.venroj@gmail.com of belle mit Mariel 0615 612 648. Án nie-leeje van Veldeke vraoge weej ’n beejdrage van € 3,00 p.p. vur dees roondlejjing.

Bestuūr Veldeke Venroj

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
16 mei Rondleiding Vak O Koos Swinkels
20 juni Leerpad Ysselsteyn
19 augustus Kruudwis
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venródsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (ňnder vurbehâld)

Datum Wórhin
18 ápril Ekskurzie Houbensteyn
16 mej Roondlejjing Vak O Koos Swinkels
20 junie Leerpad Ysselsteyn
19 owgustus Kruudwis
? september Kringekňntáktdág
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeëber Aetaovend
21 nňvvember Venródsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden