Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Optreden Henk Deters bij Veldeke 21 februari 2017

Graag nodigen wij onze leden en andere belangstellenden uit voor een optreden van de inmiddels welbekende Henk Deters uit Ysselsteyn. Met zang, voordrachten en regie van grotere stukken, veelal in het dialect, is Henk niet meer weg te denken uit Venray en omgeving. Denk b.v. aan zijn avondvullende show "Riestepap mit proeme", het openluchtspel bij de Willibrordusput, de musical "Achter ’n Roojse deur" en de laatste jaren het "Naozňmmere". Met liedjes uit deze optredens aangevuld met nieuwe liedjes, meest in het dialect, wil hij ons deze avond verrassen. Hij praat zijn liedjes op zijn eigen bekende humoristische wijze aan elkaar.
De show wordt gehouden op dinsdag 21 februari in zaal Odeon aan de Hoenderstraat, aanvang 20.00 uur. Gratis toegang voor leden van Veldeke. Ook niet-leden zijn welkom; zij betalen € 5,00 entree. Wij wensen u veel luister- en kijkplezier!

Bestuur Veldeke Venray


Ňptreeje Henk Deters beej Veldeke 21 fibberwarie 2017

Gaer nueëdege weej ňllie uut vur ’n ňptreeje van, de ienmiddels welbekende, Henk Deters uut Ysselsteyn. Mit záng, vurdráchte en regie van gröttere stukke, veul ien ’t dialekt, is Henk nie mer weg te daenke ien Venroj en umgaeving. Daenk án zien aovendvullende sjňw "Riestepap mit proeme", ’t opeluchtspel beej de Willibrordusput, de mjoezekel "Áchter ’n Roojse deur" en de laeste jaore ‘t "Naozňmmere". Mit liedjes uut dees optrejes ángevuld mit neeje liedjes, maest ien ’t dialekt, wil heej ňs dizzen aovend verrasse. Heej prót zien liedjes aeges ňp zien bekende humoristiese menier án mekaar.

De sjňw wert gehâlde ňp dinsdág 21 fibberwarie ien zaal Odeon án de Hoenderstraot, ánváng 20.00 uūr. Graties vur leeje van Veldeke. Ok nie-leeje van Veldeke zien welkňm; zillie betale € 5,00 ântreej. Weej waense ňllie veul luuster- en kiēkplezier!

Bestuūr Veldeke Venroj-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2017 (onder voorbehoud)

Datum Waarheen
21 februari Voorstelling Henk Deters in Odeon
21 maart Jaarvergadering in Odeon
18 april Excursie Houbensteyn
16 mei Rondleiding Vak O Koos Swinkels
20 juni Leerpad Ysselsteyn
19 augustus Kruudwis
? september Kringencontactdag
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans boekenmarkt
17 oktober Eetavond
21 november Venródsen aovend
19 december Avond meewerkende mensen

 Zittinge ien 2017 (ňnder vurbehâld)

Datum Wórhin
21 fibberwarie Voorstelling Henk Deters in Odeon
21 márt Jaorvergadering ien Odeon
18 ápril Ekskurzie Houbensteyn
16 mej Roondlejjing Vak O Koos Swinkels
20 junie Leerpad Ysselsteyn
19 owgustus Kruudwis
? september Kringekňntáktdág
23 september Dialektmis
24 september Zangers St. Frans buūkmernt
17 oktoeëber Aetaovend
21 nňvvember Venródsen aovend
19 dezember Aovend mitwaerkende meense


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2017

Alle rechten voorbehouden