Home Bestuur Nieuws Publicaties RooyNet Woorden Contact

Dialektmis  Veldeke Venroj                                                            September 2018

Zaoterdág 22 september á.s. verzörgt Veldeke-Venroj wer de jaorlekse Hellege Mis ien de Venrodse streektaal. Dees viēring viendt pláts saoves um 19.15 uūr ien de Groeëte Kaerk Sint Pieëtrus Bânde en wert ňpgedrage vur alle ienwoeëners van Venroj en de kaerkdörpe en alle gestörve leeje van Veldeke. Cillebrânt is âld-Venrojnaar Henk Janssen ofm.

Gemengde Zángverieëneging Crescendo luustert de dienst ňp oonder lejjing van dirregent Peter van der Velden en mit örgenist Ge Ebben.

De laezinge en vâste gebeeje zien ien ’t Venrods vertáld. Beej binnekňms ien de kaerk wert ’n misbuukske ovverhandegd. De kaerk zal wér krek as ândere jaore moj ien de bluumkes wörre gezet.

Omroep Venray mekt ňpnames die uutgezoonde werre ňp zňndág 23 september á.s. tusse 9.30 en 10.30 uūr. ‘t Bestuūr van Veldeke-Venroj hňpt wer ňp ’n volle kaerk.

 

P.S.: Ňp zňndág 30 september is Veldeke Venroj as vanâlds ánwezeg mit enne kraom ňp de Boekemernt. Weej hope ňw daor ok te ziēn.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dialectmis  Veldeke Venray                                                           September 2018

Zaterdag 22 september a.s. verzorgt Veldeke-Venray weer de jaarlijkse Heilige Mis in de Venrayse streektaal. Deze viering vindt plaats ‘s avonds om 19.15 uur in de Grote Kerk Sint Petrus Banden en wordt opgedragen voor alle inwoners van Venray en de kerkdorpen en alle overleden leden van Veldeke. Celebrant is oud-Venraynaar Henk Janssen ofm.

Gemengde Zangvereniging Crescendo luistert de dienst op onder leiding van dirigent Peter van der Velden en met organist Ge Ebben.

De lezingen en vaste gebeden zijn in het Venrays vertaald. Bij binnenkomst in de kerk wordt een misboekje overhandigd. De kerk zal weer net als andere jaren mooi in de bloemetjes worden gezet. Omroep Venray maakt opnames die uitgezonden worden op zondag 23 september a.s. tussen 9.30 en 10.30 uur. Het bestuur van Veldeke-Venray hoopt weer op een volle kerk.

 

P.S.: Op zondag 30 september is Veldeke Venray als vanouds aanwezig met een kraam op de Boekenmarkt. Wij hopen u daar ook te zien.
 

Zittinge ien 2018 (ňnder vurbehâld)
 

datum wórhin
23 jannewarie Laezing Piet Marcellis ien Odeon (BRL)
21 fibberwarie Roondlejjing beej umroēp Venroj
20 márt Jaorvergadering ien Odeon (BRL)
18 ápril Roondlejjing Toon Kortooms
22 mej Laezing Sakkers
19 junie Kunningsschiēte beej de Schuttereej
18 owgustus Kruudwis
22 september Dialektmis
23 september Zangers St. Frans buūkmernt
16 oktoeëber Aetaovend
20 nňvvember Venródsen aovend
18 dezember Aovend mitwaerkende meense

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zittingen in 2018 (onder voorbehoud)

datum waarheen
23 januari Lezing Piet Marcellis in Odeon (BRL)
21 februari Rondleiding bij omroep Venray
20 maart Jaarvergadering in Odeon (BRL)
18 april Rondleiding Toon Kortooms
22 mei Lezing Sakkers
19 juni Koningsschieten bij de schutterij
18 augustus Kruudwis
22 september Dialektmis
23 september Zangers St. Frans boekenmarkt
16 oktober Eetaovend
20 november Venrayse avond
18 december Avond meewerkende mensen


Bestuur Veldeke Venray
 


naar boven

 

 Veldeke Venray © 2012 - 2019

Alle rechten voorbehouden